Преподаватели

Преподаватели

Фатима Кавалова  учител по Математика, Комп. моделиране и ИТ, Човекът и природата и Физика и астрономия                                                                                                                                                                                                                                      Мустафа Осенски учител по Музика и ФВС в прогимназиален етап                                                                                        Джемиле Шибльова  учител сборна група Целодневна организация в начален етап                                                        Таня Кундева учител по Английски език /ФУЧ/