Национална програма " Осигуряване на съвременна образователна среда" , модул " Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" .

Национална програма " Осигуряване на съвременна образователна среда" , модул " Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" .

Национална програма " Осигуряване на съвременна образователна среда" , модул " Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" .