ЗЛАТНА ЛИРА НА ОРФЕЙ от Международният конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – Пловдив, 2023

ЗЛАТНА ЛИРА НА ОРФЕЙ от Международният конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – Пловдив, 2023

ЗЛАТНА ЛИРА НА ОРФЕЙ от Международният конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – Пловдив, 2023