На фестивала на училищната песен на 5 май в гр.Разлог спечелихме II-ро място.

На фестивала на училищната песен на 5 май в гр.Разлог спечелихме II-ро място.

На фестивала на училищната песен на 5 май в гр.Разлог спечелихме II-ро място.