Адм. услуги

административни услуги

Информация за административни услуги, предоставяни от училището

С решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование, съгласно чл.28 от Административно- процесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите.

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование

Допълнение на Наредба № за организацията на дейностите в училищното образование