БЕЗ РОДИТЕЛИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!

БЕЗ РОДИТЕЛИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!

31.03.2020 г

Уважаеми родители, през последните седмици ние организираме обучение от разстояние, използвайки технологичните възможности/електронно четими учебници, платформата за споделяне на образователно съдържание- Office 365 | Microsoft Office , групи в социалните мрежи и електронни пощи/ за да недопуснем спад в равнището на усвояване на учебния материал.Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата ви да усвояват учебното съдържание , да придобиват нови знания и умения. Заради всичко това, от името на всички учители , искам да Ви благодаря скъпи родители,че се справихте в тази ситуация по най-добрия начин, че надскочихте собствените си стереотипи, че сме единни и заедно ще успеем!

Ръководството и учителите на Основно училище"Неофит Рилски" село Бел камен