BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Дейност 4: Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование: 1 група БЕЛ – 3 клас; 1 група по математика – 4 клас; 1 група БЕЛ – 6 клас; 1 група математика – 7 клас.

https://uspeh.mon.bg/home