КВАЛИФИКАЦИЯ

АЛИ АЛИ

Удостоверение:тема„Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици“-издадено от Бургаски свободен университет-1 кредит

Удостоверение:тема„Успешна подготовка за Национално външно оценяване в 4.клас“-издадено от „Просвета-София“ АД,грСофия-1 кредит

Участвам в курс за придобиване на IV ПКС,обучителна организация„Център за интерактивно обучение“, гр.Варна

ДЖЕМИЛЕ УРУЧ

Обучение:

 „МЕТОДИКА, СРЕДА И СОФТУЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА ,„КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 5-ТИ, 6-ТИ и 7-ТИ КЛАСОВЕ“

Обучителна организация:Дидакта Консулт

 

Обучение:"Методически насоки и специфики в образователния процес по история и цивилизации за прогимназиален етап"

Обучителна организация:"Изкуства БГ"ЕООД

 

Обучение:"Ефективни решения и подходи в приобщаващото образование.Адаптиране на обучението за деца и ученици с предизвикателно поведение

Обучителна организация:"Просвета-София"АД