Обучение от разстояние в електронна среда и обратна връзка

Обучение от разстояние в електронна среда и обратна връзка

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 16 март 2020 г. за Вашите деца протича организирано от педагогическия екип на ОУ „Неофит Рилски“, с.Бел камен обучение от разстояние.  Призоваваме родителите да осигурят на всяко дете достъп до интернет, лаптоп, таблет, смартфон или стационарен компютър, оборудван с камера, микрофон и тонколони.  Всяка вечер до 20.00 часа учениците получават графика с дейностите през следващия ден.Учебните занятия се провеждат във времето от 8.30 до 13.30 ч.       С оглед опазване здравето на децата сме предвидили занятия по 20 мин за учениците от I – IV клас  и по 30 минути за учениците от V до  VII клас в електронна среда. Разчитаме на Вашето съдействие за осигуряване на пълноценно участие на децата Ви в този нелек процес на обучение от разстояние. За връзка с нас, моля, използвайте познатите ви:  училищната електронна поща, социални мрежи, които сте възприели за контакт с класните ръководители и учителите или на линка https://oubelkamen.com/contact.php.
Пожелаваме здраве и изразяваме надежда заедно да подкрепим децата за успешно продължаване и приключване на учебната година.

Заедно ще се справим!