НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ /НВО/ IV КЛАС И VII КЛАС

НВО за учениците от IV клас в ОУ ”Неофит Рилски“-с.Бел камен, общ.Якоруда, ще се проведе на : 

 

          Български език и литература – 29 май  2023 г.,  начало 10,00 часа

 

          Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

 

НВО за учениците от VII клас в ОУ ”Неофит Рилски“-  с.Бел камен, общ.Якоруда,  ще се проведе на :          

 

     Български език и литература – 13 юни  2023 г.,  начало 09,00 часа

 

      Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

 

      Чужд език /по желание на ученика/ - 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

 

 

 

Провеждат се на основание на: чл. 47, ал. 1, т. 1, чл. 50, ал. 1, чл. 56, ал. 4, т. 1,2 и 4,  чл. 65, т. 2 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09. 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 Прием след I клас

Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст.

Научи повече

Прием след VII клас

Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст.

Научи повече