„Подобряване на физическата среда“ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

„Подобряване на физическата среда“ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

„Подобряване на физическата среда“ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

С подкрепата на Фондация Америка за България