Областен ученически кокурс: "Ние, COVID-19 и Природата".

 Областен ученически кокурс: "Ние, COVID-19  и Природата".

Областен ученически кокурс: "Ние, COVID-19 и Природата".