Резултати от избора на обществен съвет към ОУ "Неофит Рилски"

Резултати от избора на обществен съвет към ОУ "Неофит Рилски"

Нурие Салих Мехмед – председател на Общественият съвет представител на родителите в ОУ„Неофит Рилски“;

Магдалена Николаева Богданова  - Заместник кмет община Якоруда, представител на финансиращия орган;

Сабие Алишова Дурльова – представител на родителите в ОУ„Неофит Рилски“;

Усна Мехмедова Коренарска – представител на родителите в ОУ„Неофит Рилски“ ;

Емине Мехмед Дурлу – представител на родителите в ОУ„Неофит Рилски“