Европейската седмица на мобилността ‘2023 с тема „Пестене на енергия“

Европейската седмица на мобилността ‘2023 с тема „Пестене на енергия“

Европейската седмица на мобилността ‘2023 с тема „Пестене на енергия“

https://www.facebook.com/photo/?fbid=835563668364913&set=pcb.835563705031576